Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เจียรโลหะต๊าปเกลียว

    เจียรโลหะต๊าปเกลียว รับจ้างงานแมชินนิ่ง เจียรโลหะ ทั้งเจียรกลมและ เจียรราบ ต๊าปเกลียวเหล็ก ชิ้นส่วนอะไหล่โลหะ ตามแบบพิเศษ ทุกแบบ ด้วยช่างมากประสบการณ์ สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามสเปคอย่างดี

    หมวดหมู่ : โรงกลึง

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า