Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

  • งานเจาะรูชิ้นส่วน

    งานเจาะรูชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร  รับเจาะรูเหล็ก และโลหะอื่น ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจาะรูปอะไหล่เครื่องจักร เพื่อนำไปประกอบ ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตชิ้นงานมาก งานเร่งด่วน โทรสอบถาม 02-4647627, 081-6181814 ตราสินค้า : S.S.T. INTERTECH CO LTD

    หมวดหมู่ : โรงกลึง

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า