Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

  • งานกัดเหล็กกล้า

    รับจ้างงานกัดเหล็กกล้า  สมุทรปราการ  รับจ้างงานแมชินนิ่ง เจียรโลหะทั้งเจียรกลมและเจียรราบ (Linear Scale Round Grinding, Flat Grinding) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร (Machine spare part maker) อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิดให้

    หมวดหมู่ : โรงกลึง

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า