Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

โรงงานต๊าปเกลียว

หมวดหมู่สินค้า :  โรงกลึง
ตราสินค้า :  S.S.T. INTERTECH CO LTD
คำค้นสินค้า :  งานต๊าปเกลียว
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

โรงงานต๊าปเกลียว

รับต๊าปเกลียว ดอกต๊าปเกลียว  ดอกสว่านต๊าปเกลียว  ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิด

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า