Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

เจียรโลหะต๊าปเกลียว

หมวดหมู่สินค้า :  โรงกลึง
ตราสินค้า :  S.S.T. INTERTECH CO LTD
คำค้นสินค้า :  เจียรโลหะต๊าปเกลียว
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เจียรโลหะต๊าปเกลียว

รับจ้างงานแมชินนิ่ง เจียรโลหะ ทั้งเจียรกลมและ เจียรราบ ต๊าปเกลียวเหล็ก ชิ้นส่วนอะไหล่โลหะ ตามแบบพิเศษ ทุกแบบ ด้วยช่างมากประสบการณ์ สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามสเปคอย่างดี

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า