Loading…

โรงกลึง สมุทรสาคร เอส เอส ที อินเตอร์เทค

แคตตาล็อกออนไลน์

งานกัดเหล็กกล้า

หมวดหมู่สินค้า :  โรงกลึง
ตราสินค้า :  S.S.T. INTERTECH CO LTD
คำค้นสินค้า :  งานกัดเหล็กกล้า
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับจ้างงานกัดเหล็กกล้า  สมุทรปราการ  รับจ้างงานแมชินนิ่ง เจียรโลหะทั้งเจียรกลมและเจียรราบ (Linear Scale Round Grinding, Flat Grinding) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร (Machine spare part maker) อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิดให้

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า